באַגריסונג צו דעם וועבזייטל!

האָנאָור

55
11
6
3
7
8
2
10
13
5
12
14
9
5
4
4
2
3